HÅLLBARA & KVALITÉTSSÄKRADE KONSULTJÄNSTER INOM VATTENSPRINKLER

Vi förser era projekt med sprinklerkompetens på högsta nivå.

Kontakta oss

VILKA ÄR SPRC?

Sprinkercentralen SPRC grundades och drivs sedan 2017 av Richard Arvidsson och Tobbe Thalén. Båda är certifierade ingenjörer för vattensprinlker av SBSC och har lång erfarenhet inom sprinklerområdet genom projektering, montage och projektledning.

Vad gör SPRC?

SPRC är specialister inom vattensprinkler, vi utför det mesta inom området som förstudier, rådgivning, förfrågningsunderlag, inventering m.m.

Projektering är dock vårt främsta arbetsområde där vi utför BIM projektering av sprinklersystem. All vår projektering sker i minsta detalj direkt i 3D för enkel samordning mot övriga discipliner genom IFC filer. Genom våra tidigare erfarenheter inom andra områden har våra projekterade lösningar visat sig mycket uppskattade och kostnadseffektiva. Vi projekterar enligt senaste standarder och implementerar alltid branschmärkning och BIP-koder på produkterna direkt i projekteringen för enkel spårning.


Vi är certifierade behöriga ingenjörer av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) och innehar godkända programvaror för projektering och hydrualiska beräkningar.

Några av våra UPPDRAGSGIVARE

VÅRA TJÄNSTER

Rådgivning och konsultation

Förstudier

Projektering och dimensionering i 3D genom MagiCad för Revit och Autocad.

Hydrauliska beräkningar med hjälp av godkända och certifierade programvaror


Inspektion av sprinklertankar enligt SBF120

Uppritning (relation) och beräkningar för befintliga sprinkleranläggningar

Projektering av stigarledningar

Service- och orienteringsritningar

NYHETER

KONTAKTA OSS

Richard Arvidsson
076-420 41 00
richard@sprc.se

Tobbe Thalén
070-740 73 36
tobbe@sprc.se